Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare ” finantat din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)

Anunt conectare apa si canalizare

Conform Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), componenta Cl-Managementul apei, investitia 3. Sprijinirea conectiirii populatiei cu venituri mici la relelele de alimentare cu apa si canalizare existente, gospodariile ale caror membrii au venituri reduse (media veniturilor banesti nete lunare sub salariul minim brut pe tara/membru de familie), pot solicita bransarea gratuita la sistemul de apa si canalizare.

Persoanele interesate trebuie sa se prezinte la sediul Primariei Balan, la Administrator public – Ludovica Janchis, pentru semnarea acordului necesar si depunerea urmatoarelor documente:

– Acte de identitate ale membrilor familiei (bulletin/ carte de identitate / certificat de nastere, etc.);

– Dovada veniturilor banesti ( adeverinta salarizare / cupon de pensie, etc. );

– Adeverinta componenta familiara de la Registrul agricol – Primaria Balan.

Termen: 29.11.2022