Alte documente

  • Refuzuri de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative
  • Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și dispozițiile Primarului – cu caracter normativ
  • Informarea în prelabil din oficiu asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute
  • Informarea în prealabil din oficiu asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ
  • Ședințele Consiliului Local (proiecte de hotărâri, procese verbale, minute)
  • Minutele privind punctele de vedere exprimate de participanții la ședințe publice
  • Declarații de căsătorie
  • Anunțuri publice – comunicări
  • Legea 544/2001
Documente URBANISM
Autorizații de construire
Certificate de urbanism
Alte documente