Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a functiei publice vacante de Inspector, clasa I, grad debutant, in cadrul Compartimentului Adm. Publica Locala, Secretariat Administrativ si Stare civila organizat in data de 04.08.2023

Avand in vedere prevederile art. 60 alin. (2) din H.G.nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:
l. CRISAN ALINA-IOANA – Inspector debutant – punctajul probei scrise: 58,2 – rezultat: ADMIS
2. DRAGOMIR MARCEL – Inspector debutant – punctajul probei scrise: 26,6 – rezultat: RESPINS
✓ Candidatii declarati admisi vor sustine interviul in data de 07.08.2023, ora 10:00 la sediul Primariei Comunei BALAN.
✓ Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de24 de ore de la afisare, conform art. 63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depun la secretarul comisiue solutionare a contestatiilor.
✓ Afisat astazi 04.08.2023 ora 11:25 la sediul PRIMARIEI COMUNEI BALAN.

Rezultat proba scrisa inspector debutant