NOTA-privind promovarea profesiei de AM si informarea cu privire la intentia DGASPC SALAJ de dezvoltare a retelei judetene de AM in anul 2022

DGASPC Salaj in parteneriat cu liderul de proiect-Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei, lmplementeaza in perioada 2018-2023, proiectul intitulat „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. Obiectivul general consta in: reducerea numarului de copii şi tineri plasaţi în Instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali. Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani (61 de luni) şi are un buget de 568.985.570 euro, la nivel national. Bugetul alocat pentru DGASP SALAJ, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritar.li 4,lncluziunea sociala si combaterea saraciei, este de 25.837.605, OOO lei (peste 5,5 mil de euro).
Rezultate la nivel local : prin intermediul proiectului, până la sfârşitul anului 2022 actuala reţea de asistenţa maternală din judetul SALAJ va fi extinsă cu 16 de persoane.
Revenim cu rugamintea sa ne sprijiniti in activitatea de diseminare a informatiei cu privire la intentia DGASPC Salaj de recrutare de persoane, inclusiv din mediul rural, care doresc sa devina asistenti maternali .
lnformatii suplimentare se pot obtine direct la sediul DGASPC Salaj, la adresa de email: office@dgaspcsj.ro, la nr. de tel.0260/615017 int. 23, 28, 19 sau se pot gasi detalii pe site-ul DGASPC Salaj: www.dgaspcsj.ro.