Legea 544/2001

Lista cuprizand documentele de interes public potrivit art.5, alin.1, lit.g din Legea 544/2001, privind liberul acces la informatia de interes public 

 1. Hotararile Consiliului Local
 2. Dispozitiile primarului cu caracter normativ (care reglementeaza o anumita activitate)
 3. Bugetul Local
 4. Bilantul contabil
 5. Contul de executie al veniturilor bugetare
 6. Contul de executie al cheltuielilor bugetare
 7. Programele si strategiile de dezvoltare a comunei Balan
 8. Raportul anual de activitate a comunei Balan
 9. Organigrama primariei Balan
 10. Regulamentul de organizare si functionare a primariei Balan
 11. Lista Consilierilor Locali
 12. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
 13. Declaratiile de avere
 14. Declaratiile de interese
 15. Lista autorizatiilor de construire emise
 16. Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate pe raza Comunei Balan
 17. Informatii privind nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local
 18. Informatii despre programele cu finantare externa
 19. Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborari
 20. Informatii cu privire la posturi vacante si ocuparea lor prin concurs
 21. Adeverinte privind situatia juridica a unor imobile

Lista documente