HOTARAREA Nr. 20 din 09 iunie 2024 privind solutionarea sesizarii formulate de Partidul National Conservator Roman cu privire la continuarea campaniei electorale de catre d-na Puflea Mariana-Alina, candidat la functia de primar din partea Partidului Uniunea Salvati Romania

A vand in vedere:
Sesizarea formulata de d-na Groza Eniko, candidat la functia de primar din partea Partidului National Conservator Roman depusa si 1nregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.8 Balan sub nr.119/08.062024 ;
Procesul verbal nr.40 din 09.06.2024 al sedintei Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.8 Balan
Dispozitiile art. 64 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/200 I, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;
In temeiul 80 alin.2 si alin.5 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 , precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR. 8 BALAN HOTARASTE:

Art.I. Se respinge sesizarea formulata de Partidul National Conservator Roman cu privire la continuarea campaniei electorale de catre d-na Puflea Mariana-Alina, candidat la functia de prirnar din partea Partidului Uniunea Salvati Romania.
Art.2. Hotararea se aduce la cuno~tinta publica prin publicarea acesteia in presa, pe site-ul Primariei Comunei BaIan si afisare la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr.8 Balan.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata de catre cetateni, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [119.78 KB]