Document Library

Nr. HCLDataContinutdoc_categories_hfilterdoc_tags_hfilter
HCL 5429/07/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Balan pe anul 20212022-hcl hcl07-iulie
HCL 5329/07/2022privind clasificarea si introducerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Balan si …2022-hcl hcl07-iulie
HCL 5229/07/2022privind aprobarea si stabilirea masuri de ducere la îndeplinire a celor constatate la punctul 11.1 …2022-hcl hcl07-iulie
HCL 5129/07/2022Privind instituirea unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit catre Societatea Distributie Energie …2022-hcl hcl07-iulie
HCL 5029/07/2022privind aprobarea valorii preţului de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie şi pentru nevoi proprii, …2022-hcl hcl07-iulie
HCL 4929/07/2022privind constituirea structurii comunitare consultative în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul comunei …2022-hcl hcl07-iulie
HCL 4829/07/2022privind modificarea art. I. din Hotararea Consiliului Local al comunei Balan nr. 47 din 29.06.2022 …2022-hcl hcl07-iulie
HCL 4729/06/2022concesionare directa catre SC.ASEPTIC SRL reprezentat de doctor ABU-BAKER NABIL a spaţiului situat in incinta …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 4629/06/2022pana la predarea sistemului de apa catre operatorul regional, se va institui taxă speciala pentru …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 4529/06/2022alegere preşedinte de şedinţă domnul Damşa Gheorghe -Gabriel, pe o perioadă de 3 luni, respectiv …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 4429/06/2022actualizarea Indicatorilor Tehnico – Economici ai investiţiei investitii “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local prin …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 4329/06/2022actualizarea Indicatorilor Tehnico – Economici ai investiţiei “Construire pod peste Valea Almasului in comuna Balan, …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 4229/06/2022aprobare a Devizului general actualizat la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „ Reabilitare, modernizare si …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 4129/06/2022aprobare acces agenti economici în regim ambulant de a beneficia de energie electrica din reţeaua …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 4029/06/2022aprobare preţ de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie2022-hcl hcl06-iunie
HCL 3929/06/2022aprobare acordarea PREMIULUI DE EXCELENTA elevei Mnere Ana Cristina pentru meritele deosebite aduse in susţinerea …2022-hcl hcl06-iunie
HCL 3829/06/2022alegere preşedinte de şedinţă domnul Damşa Gheorghe -Gabriel pentru data de 29.06.2022 conducând şedinţa ordinară2022-hcl hcl06-iunie
HCL 3731/05/2022privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare cu Administratia Nationala “Apele Romane Administratia Bazinala de Apa …2022-hcl hcl05-mai
HCL 3631/05/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Balan pe anul 2021 cu modificarea reparti1arii pe …2022-hcl hcl05-mai
HCL 3531/05/2022privind acordarea premiilor de merit şi performanţi elevilor/tinerilor /sportivilor din cadrul Şcolii Gimnaziale (V- VIII) …2022-hcl hcl05-mai
HCL 3431/05/2022privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu în valoare neta de cate 200 …2022-hcl hcl05-mai
HCL 3316/05/2022Cu privire la depunerea si implementarea proiectului „Elaborarea în format GIS a documentaţiilor de amenajare …2022-hcl hcl05-mai
HCL 3216/05/2022Cu privire la depunerea si implementarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Bălan …2022-hcl hcl05-mai
HCL 3116/05/2022Cu privire la depunerea si implementarea proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in comuna Bălan …2022-hcl hcl05-mai
HCL 3016/05/2022Cu privire la depunerea si implementarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin …2022-hcl hcl05-mai
HCL 2928/04/2022Aprobarea valorii pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie rezultat din padurea proprietate a …2022-hcl hcl04-aprilie
HCL 2828/04/2022Privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar la finele anului 20212022-hcl hcl04-aprilie
HCL 2728/04/2022Privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei de 5.1% impozitelor si taxelor locale, p3entru anul 20232022-hcl hcl04-aprilie
HCL 2612/04/2022Privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ a obiectivului de investitii “INFIINTARE …2022-hcl hcl04-aprilie
HCL 2512/04/2022Privind aprobarea asocierii UAT Comuna Balan cu UAT Comuna Creaca si UAT Comuna Garbou, judetul …2022-hcl hcl04-aprilie
HCL 2430/03/2022Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-mai-iunie 20222022-hcl hcl03-martie
HCL 2330/03/2022Privind aprobarea si cuprinderii unor terenuri in domeniul public la comunei Balan si intabularea acestora2022-hcl hcl03-martie
HCL 2230/03/2022Privin aprobarea pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie si pentru nevoi proprii 20 …2022-hcl hcl03-martie
HCL 2130/03/2022Privind aprobarea organizarii licitatiei in vederea inchirierii unei suprafete de pasune aflat in domeniul privat …2022-hcl hcl03-martie
HCL 2030/03/2022Privind aprobarea Devizului general actualizat la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului “Reabilitare, modernizare si dotare …2022-hcl hcl03-martie
HCL 1930/03/2022Privind prelungire scrisoare de garantare la FGNGCIMM2022-hcl hcl03-martie
HCL 1830/03/2022Privind prelungire contract de finantare2022-hcl hcl03-martie
HCL 1730/03/2022Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 cu sume defalcate din TVA2022-hcl hcl03-martie
HCL 1601/03/2022Aprobarea valorii pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie si pentru nevoi proprii, rezultat …2022-hcl hcl03-martie
HCL 1510/02/2022Privind aprobarea valorii preţului de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie şi pentru nevoi proprii, …2022-hcl hcl02-februarie
HCL 1410/02/2022Privind desemnarea membrilor care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a …2022-hcl hcl02-februarie
HCL 1310/02/2022Privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evolutie a tarifelor la …2022-hcl hcl02-februarie
HCL 1210/02/2022Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele consiliului local Balan si …2022-hcl hcl02-februarie
HCL 1110/02/2022Privind aprobarea hotarare privind Programul anual al achizitiilor publice2022-hcl hcl02-februarie
HCL 1010/02/2022Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si utilizarea excedentului bugetar din …2022-hcl hcl02-februarie
HCL 928/01/2022Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza in anul 2022 din fondul forestier …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 828/01/2022Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona in anul scolar …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 728/01/2022Privind aprobarea organigramei, statutului de functii si a numarului de persoanal al aparatului de specialitate …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 628/01/2022Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 528/01/2022Privind aprobarea Programului anual de lucrari ce se vor desfasura cu personalul din cadrul Serviciului …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 428/01/2022Privind aprobarea Programului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 328/01/2022Privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului la tinele anului 2021 si masurile ce se impun pentru …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 228/01/2022Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Balan,in proprietatea privata a comunei Balan a …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 128/01/2022Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe Sectiunea de Dezvoltare a anului 2021 din excedentul …2022-hcl hcl01-ianuarie
HCL 7417/12/2021Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie-martie 20222021-1 hcl12-decembrie
HCL 7317/12/2021Privind aprobarea planului de investitii pentru anul 20222021-1 hcl12-decembrie
HCL 7217/12/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20212021-1 hcl12-decembrie
HCL 7117/12/2021Privind aprobarea stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 20222021-1 hcl12-decembrie
HCL 7007/12/20212021-1 hcl12-decembrie
HCL 6926/11/20212021-1 hcl11-noiembrie
HCL 6826/11/20212021-1 hcl11-noiembrie
HCL 6717/11/20212021-1 hcl11-noiembrie
HCL 6629/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 6529/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 6429/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 6329/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 6229/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 6129/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 6029/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5905/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5805/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5705/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5605/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5505/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5405/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5305/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5205/10/20212021-1 hcl10-octombrie
HCL 5123/09/20212021-1 hcl09-septembrie
HCL 5023/09/20212021-1 hcl09-septembrie
HCL 4923/09/20212021-1 hcl09-septembrie
HCL 4823/09/20212021-1 hcl09-septembrie
HCL 4723/09/20212021-1 hcl09-septembrie
HCL 4623/09/20212021-1 hcl09-septembrie
HCL 4431/08/20212021-1 hcl08-august
HCL 4331/08/20212021-1 hcl08-august
HCL 4231/08/20212021-1 hcl08-august
HCL 4106/08/20212021-1 hcl08-august
HCL 4006/08/20212021-1 hcl08-august
HCL 3931/07/20212021-1 hcl07-iulie
HCL 3830/07/20212021-1 hcl07-iulie
HCL 3730/07/20212021-1 hcl07-iulie
HCL 3630/07/20212021-1 hcl07-iulie
HCL 3530/06/20212021-1 hcl06-iunie
HCL 3430/06/20212021-1 hcl06-iunie
HCL 3330/06/20212021-1 hcl06-iunie
HCL 3230/06/20212021-1 hcl06-iunie
HCL 3128/05/20212021-1 hcl05-mai
HCL 3028/05/20212021-1 hcl05-mai
HCL 2928/05/20212021-1 hcl05-mai
HCL 2823/04/20212021-1 hcl04-aprilie
  • Hotărâri ale Consiliului Local
    • 2018
    • 2020
    • 2021
    • 2022