Document Library

Nr. HCLDataContinutdoc_categories_hfilterdoc_tags_hfilter
HCL 2226/04/2024privind aprobarea valorii pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie rezultat din padurea proprietate …2024-hcl hcl04-aprilie
HCL 2126/04/2024privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, faza finala executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor …2024-hcl hcl04-aprilie
HCL 2026/04/2024privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor aplicabile incepand cu anul 2025 cu 1O,4% din rata …2024-hcl hcl04-aprilie
HCL 1926/04/2024privind rectificarea bugetului pe anul 20242024-hcl hcl04-aprilie
HCL 1822/03/2024privind validarea Dispozitiei nr.111 din 11.03.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2024 cu …2024-hcl hcl03-martie
HCL 1722/03/2024privind desemnarea membrilor care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a …2024-hcl hcl03-martie
HCL 1622/03/2024privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie – mai – iunie 20242024-hcl hcl03-martie
HCL 1522/03/2024privind aprobarea valorii pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie si pentru nevoi proprii, …2024-hcl hcl03-martie
HCL 1422/03/2024Privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, faza finala executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor …2024-hcl hcl03-martie
HCL 1322/03/2024Privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, faza finala executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor …2024-hcl hcl03-martie
HCL 1212/02/2024privind aprobarea pretului de valorificare a materialtrlui lemnos pentru populatie, institutile din subordine si pentru …2024-hcl hcl02-februarie
HCL 1112/02/2024privind acordarea unui premiu pentru cuplurile din comuna Balan care au implinit 50 de ani …2024-hcl hcl02-februarie
HCL 1012/02/2024privind programul anual al achizitiilor publice pe anul 20242024-hcl hcl02-februarie
HCL 912/02/2024privind aprobarea bugetului pe anul 20242024-hcl hcl02-februarie
HCL 812/02/2024privind modificarea art. 1 pct. 1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Balan nr. 45 …2024-hcl hcl02-februarie
HCL 730/01/2024privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza in anul 2024 din fondul forestier …2024-hcl hcl01-ianuarie
HCL 630/01/2024privind aprobarea Planului de lucrari ce se efectuazeaza pe anul 2024 prin serviciul public de …2024-hcl hcl01-ianuarie
HCL 530/01/2024privind aprobarea programului anual de actiuni gi lucrari de interes local ce se vor desfasura …2024-hcl hcl01-ianuarie
HCL 430/01/2024privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului la finele anului 2023 Si masurile ce se impun pentru …2024-hcl hcl01-ianuarie
HCL 330/01/2024privind acoperirea definitiva a dificitului bugetar pe anul 20232024-hcl hcl01-ianuarie
HCL 203/01/2024privind utilizarea excedentuiui bugetului local ca sursa de finantare la sectiunea de dezvoltare;2024-hcl hcl01-ianuarie
HCL 103/01/2024privind alegerea pregedintelui de sedinta pentru data de 03.01.20242024-hcl hcl01-ianuarie
HCL 9522/12/2023privind modificarea HCL nr.71 / 17.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 9422/12/2023privind probarea retelei scolare a unitalilor de invatamint preuniversitar care vor functiona in anul scolar …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 9322/12/2023privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare pentru functiile prevazute din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, utilizate in …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 9222/12/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie – februarie – martie 20242023-hcl hcl12-decembrie
HCL 9122/12/2023privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2024 al Comunei Balan aferent activelor date in …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 9022/12/2023privind modificarea Anexei I si Anexei 2 la HotarArea Consiliului Local Balan nr. 8l din …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8922/12/2023privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din comuna Balan, precum si a taxelor speciale, pentru …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8822/12/2023privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 20232023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8708/12/2023privind modificarea Anexei nr.I la Hotararea nr.l8 din 26.08.1999 a Consiliului local privind insusirea inventarului …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8608/12/2023privind depunerea si implementarea proiectului ,,ReabiIitare si modernizare Scoala Galpiia, comuna Balan, judetul Salaj”2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8508/12/2023privind depunerea si implementarea proiectului ,,Cresterea eficientei energetice Scoala Calgaul Almasului”2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8408/12/2023se aproba actualizarea devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici, faza executie lucrari, cu aplicarea …2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8308/12/2023privind constatarea proroglrii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Balan2023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8208/12/2023privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 20232023-hcl hcl12-decembrie
HCL 8114/11/2023Se acorda cu titlu gratuit al dreptului de uz si servitute catre Compania de Apa …2023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 8014/11/2023Privind revocarea Hotararii consiliului local al comunei Balan nr. 67 din 16.10.20232023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7914/11/2023Privind aprobarea contractarii unui imprumut in conformitate cu prevederile art. I din Ordonanta de urgenta …2023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7814/11/2023privind abrogarea in totalitate a HCL nr.46/28.07.20232023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7714/11/2023privind actualizarea devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici, faza executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor …2022-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7614/11/2023privind actualizarea devizului general estimativ si a Indicatorilor Tehnico-Economici. faza executie lucrari cu aplicarea coeficientilor …2023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7514/11/2023privind aprobarea Devizului general actualizat la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului privind aprobarea indicatorilor tehnico …2023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7414/11/2023privind depunerea si implementarea proiectului “Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrica din …2023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7314/11/2023privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2023;2023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7203/11/2023privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirare a duratei normale, a mandatului de consilier …2023-hcl hcl11-noiembrie
HCL 7116/10/2023proiect de hotarare privind inchirierea suprafetei 1l mp teren situat in curtea Gradinitei Chendrea, comuna …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 7016/10/2023privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6916/10/2023privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Balan a imobilelor cuprinse in anexa nr. …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6816/10/2023privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balan a imobilelor cuprinse in anexa nr. …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6716/10/2023privind aprobarea cuprinderii unui teren in domeniul public ol comunei Balan si intabularea acestuia2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6616/10/2023de modificare si complectare a HCL nr. 4 1 / 2 9. 06. 2 02 …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6516/10/2023privind participarea Comunei Balan, in calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6416/10/2023privind participarea comunei Balan, judetul Salaj, in vederea infiintarii unei ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA, avand …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6316/10/2023privind aprobarea cumpararii a unui imobil – teren intravilan, in suprafata de 2800 m.p. in …2023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6216/10/2023privind rectificarea bugetului pe anul 20232023-hcl hcl10-octombrie
HCL 6118/09/2023privind aprobarea valorii pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie, rezultat din padurea proprietate …2023-hcl hcl09-septembrie
HCL 6018/09/2023privind alegerea presedintelui de sedinta – pentru lunile octombrie – noiembrie – decembrie 20232023-hcl hcl09-septembrie
HCL 5918/09/2023privind modificarea si complectarea Hotararii de Consiliu Local nr.44/28.07.2023 privind concesionarea prin licitalie publica a …2023-hcl hcl09-septembrie
HCL 5818/09/2023privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local in Consiliul de administralie al Scolii Gimnaziale nr.l …2023-hcl hcl09-septembrie
HCL 5718/09/2023privind rectificarea bugetului pe anul 20232023-hcl hcl09-septembrie
HCL 5630/08/2023de modificare si complectare a HCL nr.6/31.01 .2023 privind Planul de lucrari ce se efectuazcaza …2023-hcl hcl08-august
HCL 5530/08/2023privind aprobarea valorii pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie si pentru nevoi proprii, …2023-hcl hcl08-august
HCL 5430/08/2023privind revocarea in totalitate a Hotararii nr.48/28.07.2023 privind aprobarea cuprinderii unui teren in domeniul public …2023-hcl hcl08-august
HCL 5330/08/2023privind rectificarea bugetului pe anul 20232023-hcl hcl08-august
HCL 5204/08/2023Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie2023-hcl hcl08-august
HCL 5104/08/2023Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balan a imobilelor cuprinse in anexa nr. …2023-hcl hcl08-august
HCL 5004/08/2023Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Balan a imobilelor cuprinse in anexa nr. …2023-hcl hcl08-august
HCL 4904/08/2023Privind aprobarea modificarii CF 52310 Balan si in CF 52339 Balan2023-hcl hcl08-august
HCL 4828/07/2023Privind aprobarea cuprinderii unui teren in domeniul public al comunei Balan si intabularea acestuia.2023-hcl hcl07-iulie
HCL 4728/07/2023Aprobarea valorii pretului de valorificare a materialului lemnos pentru populatie , rezultat din padurea proprietate …2023-hcl hcl07-iulie
HCL 4628/07/2023Privind contractarea unui imprumut intern in valoare de 8 300 000 lei pentru finalizarea obiectivului …2023-hcl hcl07-iulie
HCL 4528/07/2023Se aproba rectificarea bugetului pe anul 20232023-hcl hcl07-iulie
HCL 4428/07/2023Privind aprobarea concesiondrii prin licitalie publica a terenului apartinand domeniului privat al comunei Balan, in …2023-hcl hcl07-iulie
HCL 4329/06/2023Privind demararea procedurii in vederea achizitionarii “Serviciului de intocmire documentatie cadastrala pentru inscrierea in carteafunciara, …2023-hcl hcl06-iunie
HCL 4229/06/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie – august – septembrie 20232023-hcl hcl06-iunie
HCL 4129/06/2023privind repartizarea sumelor destinate finantarii activitatilor de performanta desfasurate de structurile sportive locale, participante la …2023-hcl hcl06-iunie
HCL 4029/06/2023privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Judetul Sala}, si unitatile administrativ-teritoriale din judetul Sala}, in …2023-hcl hcl06-iunie
HCL 3929/06/2023privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform devizului general – faza PT, pentru implementarea proiectului …2023-hcl hcl06-iunie
HCL 3829/06/2023privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023 cu utilizarea excedentului bugetar din anul preedent2023-hcl hcl06-iunie
HCL 3715/06/2023privind acordarea premiilor de merit si performanta elevilor/tinerilor/sportivilor din cadrul Scolii Gimnaziale (V- VIII) din …2023-hcl hcl06-iunie
HCL 3615/06/2023privind aprobarea proiectului “Microbuze electrice pentru elevii din Salaj” si incheierea acordului de parteneriat pentru …2023-hcl hcl06-iunie
HCL 3530/05/2023privind modificarea nivelului unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al …2023-hcl hcl05-mai
HCL 3430/05/2023privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul Serviciilor de specialitate ale primarului …2023-hcl hcl05-mai
HCL 3330/05/2023privind rectificarea bugetului pe anul 20232023-hcl hcl05-mai
HCL 3205/05/2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate/DAL1 si a indicatorilor tehnico economici pentru …2023-hcl hcl05-mai
HCL 3102/05/2023privind ajustarea preturilor contractului de achizitie publica de lucrari a obiectivului de investitii “Alimentare cu …2023-hcl hcl05-mai
HCL 3002/05/2023privind aderarea UAT “COMUNA BALAN” la Parteneriatul LEADER GAL SAMUS POROLISSUM2023-hcl hcl05-mai
HCL 2902/05/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 02.05.20232023-hcl hcl05-mai
HCL 2824/04/2023Privind aprobarea documentatiei tehnico-economici (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Cresterea eficientei energetice …2023-hcl hcl04-aprilie
HCL 2718/04/2023Asocierea Comunei Hida, prin Consiliul Local cu Comuna Balan pnn Consiliul Local , pentru realizarea …2022-hcl hcl04-aprilie
HCL 2618/04/2023Aprobarea depunerii proiectului “HUB – Habitate Utile in Bibliotecile din judetul Salaj” spre finantare in …2023-hcl hcl04-aprilie
HCL 2518/04/2023Aprobarea indexarii impozitelor si taxelor aplicabile incepand cu anul 2024 cu 13,8% cu rata inflatiei.2023-hcl hcl04-aprilie
HCL 2431/03/2023Se mandateaza primarului/reprezentantului Comunei Balan, in A.G.A. ADI ECODES sa exprime un vot referitor la …2023-hcl hcl03-martie
HCL 2331/03/2023Se aproba preμil de valorificare a materialului lemnos pentru populatie, Institutii din subordine si pentru …2023-hcl hcl03-martie
HCL 2231/03/2023Se alege presedinte de sedinta doamna-ul Vaida Dorin – Nicolae, pe o perioada de 3 …2023-hcl hcl03-martie
HCL 2131/03/2023Se aproba contul de executie bugetar pe anul 20222023-hcl hcl03-martie
HCL 2031/03/2023Se aproba rectificarea bugetului pe anul 20232023-hcl hcl03-martie
HCL 1927/02/2023Se aproba solicitarea de prelungire pana la data de 06.12.2023 a Scrisorii de Garantie nr. …2023-hcl hcl02-februarie
HCL 1827/02/2023Se aproba pretul de valorificare a materialului lemnos pentru populatie, institutii si licitatie2023-hcl hcl02-februarie
 • Hotărâri ale Consiliului Local
  • 2018
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024