Economie

În raza comunei activitatea economică de bază este agricultura, cu cele două ramuri ale sale, cultivarea plantelor şi creşterea animalelor pentru carne, lapte, lână şi piei, suprafaţa de 4954 ha teren fiind lucrată privat de către fiecare gospodar, neexistând forme asociative din acest punct de vedere.
Pe raza comunei funcţionează un număr de 14 unităţi economice, dintre care 1 cu capital cooperatist şi restul 13 privatizate, cu un număr de 48 salariaţi şi care au următoarele profile: Cooperativa de consum Bălan cuprinde cele 5 magazine din satele aparţinătoare, cele cinci bufete, 1 brutărie având specific comercial şi de alimentaţie publică, 12 societăţi cu răspundere limitată sau în nume colectiv, ce sunt axate pe activităţi comerciale şi prestări servicii către populaţie, pe producţie de pâine şi brânzeturi, confecţionarea materialelor de construcţie, în special ţiglă din ciment şi care se dezvoltă în continuare datorită statutului de zonă defavorizată pe care îl are în prezent comuna noastă cu toate facilităţile ce decurg din aceasta.