Cadrul geografic

Comuna Bălan este aşezată în partea central-estică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 45 km de municipiul Zalău, reşedinţa judeţului.
 • la sud cu comuna Hida
 • la est cu comuna Gîrbou
 • la vest cu comuna Românaşi şi Creaca
 • iar la nord cu comuna Surduc şi oraşul Jibou

Faţă de reşedinţa de comună, satele sunt situate la distanţe cuprinse între 1 km şi 8 km, fiind legate între ele de drumul naţional ce traversează longitudinal comuna de la sud la nord şi de asemenea drumul judeţean Chendrea-Romita, care face legătura între localitatea Gălpîia şi restul satelor din comună precum şi drumul Chendrea-Mănăstire, căi de comunicaţii în administraţia Drumurilor Naţionale Cluj- Napoca şi a Direcţiei judeţului pentru Administrarea Drumului Public şi Privat, iar drumurile comunale făcând legătura între diferite părţi ale satelor aflate în administraţia primăriei comunei.

Suprafaţa totală a comunei Bălan este de 9470 ha. Suprafaţa din intravilan de 326 ha se prezintă pe localităţi astfel: satul Bălan 101 ha, satul Chechiş 63 ha, satul Chendrea 41 ha, satul Gîlgău-Almaşului 84 ha şi satul Gălpîia 37 ha.

Populaţia stabilă a comunei Bălan, la 1 ianuarie 2004 era de 4210 locuitori şi 1903 gospodării din care locuite 1471 şi nelocuite 432 gospodării ale cetăţenilor străinaşi din care pe sate după cum urmează:

 • satul Bălan un număr de 493 gospodării cu o populaţie de 1063 locuitori
 • satul Chechiş 418 gospodării cu un număr de 681 locuitori
 • satul Chendrea 285 gospodării cu un număr de 886 locuitori
 • satul Gălpîia 245 gospodării cu o populaţie de 518 locuitori
 • satul Gîlgău-Almaşului un număr de 462 gospodării cu o populaţie de 1062 locuitori.
Componenţa etnică a populaţiei este:
 • români – 4113 locuitori
 • maghiari – 4 locuitori
 • ţigani – 93 locuitori
ce conveţuiesc împreună în armonie localităţile fiind atestate documentar din perioada anilor 1350, sub aspectul numărului populaţiei comuna fiind de gradul II.