Borderou notare proba scrisa concurs sofer – buldoexcavatorist

Borderou intocmit in baza Regulamentului de organizare a concursului, punctaje acordate de catre comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru sofer – buldoexcavatorist din Serviciile de specialitate ale Primarului comunei Balan, organizat in data de 13.03.2023