ÎN CONFORMITARE CU OUG 63/2022 FAMILIILE CU CEL PUŢIN 2 COPII CARE NU BENEFICIAZĂ DE ALOCATIE DE SUSTINEREA FAMILIEI

POT SOLICITA ACORDAREA SPRIJINULUI MATERIAL SUB FORMĂ DE TICHET SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC ÎN VALOARE DE 250 LEI, ŞI ANUME:
– familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
– familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
– de asemenea pot solicita acest drept şi persoanele fără adăpost.