Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLAN

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
– recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna BĂLAN
– recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna BĂLAN
– recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna BĂLAN
– coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna BĂLAN

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
Pe teren, în limitele administrative ale localității (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT) BĂLAN
In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) BĂLAN