IOAN COSTIN

Data naşterii 29 august 1957

Adresa:  Chendrea, nr. 188, 457027 Sălaj, România
Mobil: 0760-238067

Sumar

NAŢIONALITATE: Română
STARE CIVILĂ: Căsătorit
 
STUDII
♦ 2007-2008  Universitatea de Vest Vasile Goldiş Masterat în Ştiinţe juridice
♦ 2003-2007  Universitatea de Vest Vasile Goldiş profil Ştiinţe juridice
♦ 1972-1977  Liceul Pedagogic Zalău
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
♦ 17.02.1978-15.06.1979  Serviciul militar în termen
♦ 01.09.1977-01.01.1987  Învăţător şi profesor suplinitor - Şcoala Gimnazială Bălan
♦ 01.01.1987-prezent       Secretar - Primăria Bălan
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ Limbi străine - Engleza şi franceza
 
DIPLOME DE COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ februarie-mai 1988  Curs de iniţiere pentru secretari, consilii locale, Bucureşti
♦ 2004   Curs ECDL,  Zalău
♦ 2004   Curs de iniţiere ‘'Utilizare microcalculatoare IBM-PC'', Zalău
♦ 2004   Program de training din cadrul Programului de Dezvoltare Rurală derulat în judeţul Sălaj, Zalău
♦ 2004   Curs de perfecţionare ‘'Atribuţiile de stare civilă ale autorităţilor publice locale, Probleme de asistenţă socială'', Zalău
♦ 2004   Curs de pregătire ‘'Leadership şi Cooperare în Administraţia Publică Locala'', Zalău
♦ Instruire în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală în judetul Sălaj
♦ 2007   Curs de perfecţionare ‘'Aspecte teoretice şi practice din legislaţia privind funcţia publică'', Zalău
♦ 2008   Curs de perfecţionare ‘'Stare civilă a persoanei fizice'', Zalău
♦ 2009   Curs de perfecţionare ‘'Coordonate manageriale şi procedurale în activitatea secretarilor unităţilor administrtiv teritorială'', Zalău
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
♦ Utilizare programe P.C Word, Excell
 
ALTE ABILITĂŢI
♦ Adaptabilitate
♦ Seriozitate
♦ Responsabilitate
♦ Capacitate de comunicare
♦ Rezistenţă la stres
♦ Disponibilitate lucru în echipă
♦ Capacitate organizatorică
♦ Muncă în condiţii de stres
♦ Capacitate de a lua decizii
♦ Capacitate de coordonare
♦ Abilităţi de negociator