VIORICA-MIHAELA DAMŞA

Data naşterii 11 februarie 1981

Adresa:  Chendrea, nr. 142, com. Bălan, 457027 Sălaj, România
Telefon: 0260-664404, Mobil: 0760-238072, Fax: 0260-664403
E-mail: viorica_savos@yahoo.com

Sumar

NAŢIONALITATE: Română
STARE CIVILĂ: Căsătorită

STUDII
♦ 2004-2009 Universitatea de Nord Baia-Mare, Maramureş Facultatea de Ştiinţe Specializarea Management
♦ 1999-2001 Şcoala Postliceală Economică Jibou, Sălaj
♦ 1995-1999 Liceul industrial "C.D. Neniţescu" Baia-Mare

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
♦ 2002 Referent social - Primăria Bălan

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ Limbi străine: engleză şi franceză

DIPLOME DE COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ 2005 Curs de perfecţionare pe tema "Training programe în social work practice" Cluj-Napoca
♦ 2005 Program de iniţiere "Utilizare calculator, prelucrare informaţii" Zalău
♦ 2005 Atelier de formare pe tema "Implementarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului" Zalău
♦ 2006 Curs de perfecţionare pe tema "Asistenţa socială comunitară, managementul de caz şi comunicarea în managementul serviciilor de asistenţă socială‘' Zalău
♦ 2006 Program de iniţiere ‘'Asistent social nivel mediu‘' Zalău

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
♦ Utilizare aparatură birotică şi tehnică de calcul
♦ Utilizare programme: Word, Internet Explorer, programe de asistenţă socială

ALTE ABILITĂŢI
♦ Punctualitate
♦ Adaptabilitate
♦ Seriozitate
♦ Responsabilitate
♦ Capacitate de comunicare
♦ Rezistenţă la stres
♦ Disponibilitate lucru în echipă
♦ Capacitate organizatorică
♦ Munca în condiţii de stres