AURELIA DAMŞA

Data naşterii 10 aprilie 1975

Adresa:  loc. Chendrea, Str. Principală, nr.171, Bălan, 457027 Sălaj, România
Mobil: 0760-238073 E-mail: aureliadamsa@yahoo.com

Sumar

NAŢIONALITATE: Română
STARE CIVILĂ: Căsătorită
 
STUDII
♦ 2006-2009  Universitatea Spiru Haret Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov
♦ 1988-1993  Grup Şcolar Industrial Hida
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
♦ 2005  Referent impozite şi taxe - Primăria Bălan
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ Limbi străine engleză şi franceză
 
DIPLOME DE COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ 2008  Curs de perfecţionare pe tema "Regimul juridic al impozitelor şi taxelor locale" Zalău
♦ 2007  Curs de perfecţionare pe tema "Regimul juridic al impozitelor şi taxelor locale" Boghiş

♦ 1993  Permis conducere categoria B

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
♦ Utilizare aparatură birotică şi tehnică de calcul
♦ Utilizare programme: Word, Internet Explorer, programe impozite si taxe locale
 
ALTE ABILITĂŢI
♦ Punctualitate
♦ Adaptabilitate
♦ Seriozitate
♦ Responsabilitate
♦ Capacitate de comunicare
♦ Rezistenţă la stres
♦ Disponibilitate lucru în echipă
♦ Capacitate organizatorică
♦ Muncă în condiţii de stres