AURICA DAMŞA

Data naşterii 15 iunie 1965

Adresa:  Loc. Bălan, nr. 233, 457025 Sălaj, România
Mobil: 0760-238071

Sumar

NAŢIONALITATE: Română
STARE CIVILĂ: Căsătorită

STUDII
♦ 2006-2009 Universitatea Vasile Goldiş Arad Facultatea de Ştiinţe Juridice
♦ 1979-1983 Liceul Agroindustrial Şimleu-Silvaniei
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
♦ 1989 Referent agricol - Primaria Bălan
♦ 1985-1989 Tehnician - Planificator Consiliul Agricol Hida
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ Limbi străine engleză 

DIPLOME DE COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ Centrul de percţionare pentru Consiliile Agricole-Bucureşti
♦ Curs de calculatoare
♦ Curs de perfecţionare privind modul de complectarea a registrului agricol
♦ Curs de perfecţionare privind emiterea certificatului de producător agricol
♦ Curs de perfecţionare privind arhivare şi selectarea actelor
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
♦ Utilizare aparatură birotică şi tehnică de calcul
♦ Utilizare programme: Word, Internet Explorer, programe registru agricol

ALTE ABILITĂŢI
♦ Punctualitate
♦ Adaptabilitate
♦ Seriozitate
♦ Responsabilitate
♦ Capacitate de comunicare
♦ Rezistenţă la stres
♦ Disponibilitate lucru în echipă
♦ Capacitate organizatorică
♦ Muncă în condiţii de stres