ION MNERE

Data naşterii 09 septembrie 1967

Adresa:  loc. Chechiş, nr. 192, com Bălan, 457026 Sălaj, România
Mobil: 0760-238070 E-mail: manea_mnere@yahoo.com

Sumar

NAŢIONALITATE: Română
STARE CIVILĂ: Căsătorit

STUDII
♦ 1989-1994 Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca
♦ 1982-1985 Liceul Agroindustrial Şimleul-Silvaniei

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
♦ 2000-prezent Inginer agronom Primăria Bălan
♦ 1997-2000     Inginer agronom Centrul Agricol Bălan
♦ 1994-1997     Inginer agronom Centrul Agricol Hida
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ Limbi străine engleză şi franceză

DIPLOME DE COMPETENŢE PROFESIONALE
♦ Curs de perfecţionare Achiziţii publice
♦ Curs de calculatoare ECDL
♦ Autorizare în utilizarea produselor fitofarmaceutice gr.I-IV de toxicitate
♦ Autorizare în comercializarea produselor titofarmaceutice gr.I-IV de toxicitate
♦ Fitotehnie
♦ Curs de perfecţionare Manager de proiect
♦ Permis conducere categoria B şi C (şofer profesionist)

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
♦ Utilizare aparatură birotică şi tehnică de calcul
♦ Utilizare programe: Word, Internet Explorer

ALTE ABILITĂŢI
♦ Bun organizator
♦ Seriozitate
♦ Responsabilitate
♦ Capacitate de comunicare
♦ Rezistenţă la stres
♦ Disponibilitate lucru în echipă
♦ Capacitate organizatorică
♦ Perseverenţă
♦ Muncă în condiţii de stres
 
HOBBY-URI
♦ Sport
♦ Fotbal
♦ Tenis cu piciorul
♦ Karate
♦ Volei
♦ Compunere de poezii