Structura primăriei

  CONDUCERE
  Primar   Maghiar Isaia
  Viceprimar   Tripon Gavril
  Secretar   Costin Ioan
  COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
  Contabil   Savos Maria
  Inspector economic   Mierea Maria
  Inspector impozite şi taxe   Damşa Aurelia-Veronica
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Inspector social   Damşa Viorica Mihaela
  COMPARTIMENT AGRICOL
  Inspector agricol   Damşa Aurica
  Inginer agronom   Mnere Ion