Cultură şi învăţământ

În unitatea administrativ teritorială funcţionează un număr de 3 şcoli cu clasele I-VIII şi 2 cu clasele I-IV, unde îşi desfăşoară activitatea un număr de 56 de cadre didactice, aceste unităţi se subordonează administrativ şi social consiliului local şi ca specialitate Inspectoratului şcolar judeţean, un dispensar uman încadrat cu 1 cadru cu studii superioare 2 cadre cu studii medii cu subordonare locală şi de specialitate Direcţiei sanitare judeţene Sălaj, un dispensar veterinar încadrat cu 1 cadru cu studii superioare şi 2 cadre cu studii medii de specialitate,având subordonare locală, iar de specialitate Direcţiei Sanitar Veterinare Sălaj, ambele fiind organizate sub forma activităţii private.
În cadrul comunei funcţionează o bibliotecă comunală, având încadrată o persoană, deasemena 5 cămin culturale în cele 5 sate, 5 biserici ortodoxe şi o biserică din lemn la Sfânta Mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului, de asemenea alte 6 biserici ce aparţin altor forme de cult la care este arondată spiritual toată populaţia din comună.